historical Gurudwaras In Bihar - India

# City Name
1 Bhagalpur Gurdwara Sri Guru Tegh Bahadur
2 Gaya Gurdwara Sri Guru Tegh Bahadur Ji
3 Monghyr Gurdwara Pakki Sangat
4 Patna (8)
1. Takht Sri Harmandir Sahib
2. Gurdwara Bal Lila Maini
3. Gurdwara Ghai Ghat
4. Gurdwara Gobind Ghat
5. Gurdwara Guru Ka Bagh Sahib
6. Gurudwara Handi Sahib
7. Gurudwara Sri Kangan Ghaat Sahib
8. Gurudwara Sunaartoli Sahib
5 Rohtas (3)
1. Gurdwara Chacha Phaggu Mal - Sasaram
2. Gurudwara Taksali Sangat - Sasaram
3. Gurdwara Guru Bagh - Sasaram