historical Gurudwaras In Haryana - India

# City Name
1 Ambala (12)
1. Gurdwara Gend Sahib-Bhanokheri
2. Gurdwara Mardon Sahib Patshahi 9 & 10 - Mardon
3. Gurdwara Patshahi Dasvin ,Sulhar
4. Gurdwara Sat Sang Sahib
5. Gurdwara Sis Ganj (Mohalla Kainth Majri)
6. Gurudwara Badshahi Bagh - Ambala
7. Gurudwara Gobind Pura Ambala
8. Gurudwara Lakhnaur Sahib - Ambala
9. Gurudwara Manji Sahib -Ambala
10. Gurudwara Panjokhra Sahib- Ambala
11. Gurudwara Patshahi Nauvin, Langar Chhani
12. Gurudwara Sri Hukamsar Sahib, Ambala
2 Jind (4)
1. Gurudwara Sri Guru Tegh Bahadur , Kharakbhura
2. Gurudwara Sri Guru Tegh Bahadur Sahib , Jind
3. Gurudwara Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, Dhamtaan
4. Gurudwara Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, Khatkar Kalan
3 Kaithal (3)
1. Gurudwara Manji Sahib, Kaithal
2. Gurudwara Neem Sahib ,Kaithal
3. Gurudwara Sri Patshahi Chevin Ate Nauvin Sahib, Cheeka
4 Karnal Gurudwara Manji Sahib, Karnal
5 Kurukshetra (20)
1. Gurdwara Baoli Sahib, Pehowa
2. Gurdwara Chhevin Patshahi -Kurukshetra
3. Gurdwara Damdama Sahib Village Saina Sadan
4. Gurdwara Dasvin Patshahi -Kurukshetra
5. Gurdwara Patshahi Nauwin, Barna
6. Gurdwara Raj Ghat Patshahi Dasvin -Kurukshetra
7. Gurdwara Siddh Bati Patshahi Pahili -Kurukshetra
8. Gurdwara Tisari and Satvin Patshahi - Kurukshetra
9. Gurudwara Manji Sahib - Shahabad
10. Gurudwara Manji Sahib-Kurukshetra
11. Gurudwara Navin Patshahi -Kurukshetra
12. Gurudwara Patshahi 6th, 9th and 10th Sahib
13. Gurudwara Sheesh Mahal Sahib, Pehowa
14. Gurudwara Shri Manji Sahib Patshahi Nauvin, Muniarpur
15. Gurudwara Shri Patshahi Nauvin Sahib, Bani Badarpur
16. Gurudwara Sri Karha Sahib, Pehowa
17. Gurudwara Sri Mastgarh Sahi - Shahabad
18. Gurudwara Sri Pata Sahib, Kurukshetra
19. Gurudwara Triveni Sahib
20. Gurudwara Jaura Sahib Village Saina Sadan
6 Panchkula (4)
1. Gurudwara Baoli Sahib ,Panchkula
2. Gurudwara Manji Sahib Village Pinjour
3. Gurudwara Nadha Sahib - Panchkula
4. Gurudwara Sri Manak Tabraan Sahib, Raipur Rani
7 Rohtak (2)
1. Gurdwara Bangla Sahib, Rohtak
2. Gurudwara Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, Laakhan Majra
8 YamunaNagar (3)
1. Gurudwara Kapal Mochan - Distt. Yamuna Nagar
2. Gurudwara Patshahi Dasvin- Jagadhari
3. Gurudwara Sri Janam Asthaan Pir Budhu Shah ji, Sadhora