historical Gurudwaras In Rajasthan - India

# City Name
1 Nohar Gurdwara Kabutar Sahib - Nohar
2 Naraina Gurudwara Dadu Dwara - Narayana
3 Kolayat Gurudwara Sahib Kolayat - Kolayat
4 Muchhkund Gurudwara Sher Shikar , Machkund
5 Pushkar Gurudwara Singh Sabha - Pushkar
6 Sahawa Village Gurudwara Suhava Sahib - Sahwa village